کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


پنل نمایندگی دامنه (دائمی)

هر دامنه دات کام 33590 تومان (متغییر)
پنل مستقل ریسلر
امکان ثبت تمامی دامنه ها
قابلیت شارژ از 1 الی 1000 دامنه
محاسبه نرخ شارژ به ریال
ارائه پنل اختصاصی مخصوص نمایندگان
ارائه ماژول اختصاصی WHMCS
* شارژ پنل در هر زمان
تومان10,000 + تومان3,000 هزینه تنظیم به صورت یک بار

شارژ پنل نمایندگی دامین 1

میزان شارژ 29500

تومان29,500 به صورت یک بار

شارژ نمایندگی دامین 2

میزان شارژ 28900

تومان28,900 به صورت یک بار