کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


هاست دانلود 50 گیگ - DL 0
فضا 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان10,000 ماهانه

هاست دانلود 100 گیگ - DL 1
فضا ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان14,000 ماهانه

هاست دانلود 200 گیگ - DL20
فضا 2۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان19,500 ماهانه

هاست دانلود 500 گیگ - DL 2
فضا 5۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان35,000 ماهانه

هاست دانلود 1000 گیگ - DL 3
فضا 1000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان55,000 ماهانه

هاست دانلود 2000 گیگ - DL 4
فضا 2000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان95,000 ماهانه

هاست دانلود 4000 گیگ - DL 5
فضا 4000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان180,000 ماهانه