عربة التسوق

المنتجات والخدمات


هاست دانلود 50 گیگ - DL 0
فضا 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان9,000 شهري
تومان27,000 ربع سنوي
تومان90,000 سنوي

هاست دانلود 100 گیگ - DL 1
فضا ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان12,000 شهري
تومان36,000 ربع سنوي
تومان120,000 سنوي

هاست دانلود 200 گیگ - DL20
فضا 2۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان19,000 شهري
تومان57,000 ربع سنوي
تومان228,000 سنوي

هاست دانلود 500 گیگ - DL 2
فضا 5۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان27,000 شهري
تومان81,000 ربع سنوي
تومان270,000 سنوي

هاست دانلود 1000 گیگ - DL 3
فضا 1000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان34,000 شهري
تومان100,000 ربع سنوي
تومان340,000 سنوي

هاست دانلود 2000 گیگ - DL 4
فضا 2000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان60,000 شهري
تومان180,000 ربع سنوي
تومان700,000 سنوي

هاست دانلود 4000 گیگ - DL 5
فضا 4000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین
Ftp دارد
تومان93,000 شهري
تومان280,000 ربع سنوي
تومان965,000 سنوي