کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


512MB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 1 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 20 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 512 MB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان21,600 ماهانه

1GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 1 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 25 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 1024 MB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان26,700 ماهانه

2GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 35 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 2048 MB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان44,600 ماهانه

4GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 50 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 4 GB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان55,000 ماهانه

6GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 3 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 70 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 6 GB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان75,000 ماهانه

12GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 4 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 150 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 12 GB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان134,000 ماهانه

16GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 4 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 200 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 16 GB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان215,000 ماهانه