یافتن محصولات و سرویس ها

512MB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 1 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 20 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 512 MB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان29,600 ماهانه
1GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 1 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 25 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 1024 MB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان34,700 ماهانه
2GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 35 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 2048 MB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان49,600 ماهانه
4GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 50 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 4 GB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان59,700 ماهانه
6GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 3 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 70 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 6 GB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان85,000 ماهانه
12GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 4 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 150 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 12 GB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان134,000 ماهانه
16GB-NVMe
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 4 Core (3.6 GHz)
فضای هارد دیسک : 200 GB SSD NVMe
رم گارانتی شده : 16 GB DDR4
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
تومان215,000 ماهانه