المنتجات والخدمات

MR1

فضا نامحدود

ترافیک نامحدود

تعداد نماینده قابل ساخت 5

تعدا هاست قابل میزبانی نامحدود

ایمیل نامحدود

دیتابیس نامحدود

whm / cpaenl

وب سرور لایت اسپید

سرور آلمان
تومان43,000 شهري
تومان125,000 ربع سنوي
تومان250,000 نصف سنوي
تومان415,000 سنوي
مستر ریسلر نامحدود - MR2

فضا نامحدود

ترافیک نامحدود

تعداد نماینده نامحدود

تعدا هاست قابل میزبانی نامحدود

ایمیل نامحدود

دیتابیس نامحدود

whm / cpaenl

وب سرور لایت اسپید

سرور آلمان
تومان64,000 شهري
تومان185,000 ربع سنوي
تومان375,000 نصف سنوي
تومان630,000 سنوي