ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
تومان5,000
1 سال
تومان5,000
1 سال
تومان5,000
1 سال
.com
تومان158,800
1 سال
تومان158,800
1 سال
تومان158,800
1 سال
.net
تومان182,800
1 سال
تومان182,800
1 سال
تومان182,800
1 سال
.org
تومان181,400
1 سال
تومان181,400
1 سال
تومان181,400
1 سال
.biz
تومان180,480
1 سال
تومان180,480
1 سال
تومان180,480
1 سال
.bid
تومان108,874
1 سال
تومان108,874
1 سال
تومان108,874
1 سال
.download
تومان13,000
1 سال
تومان92,000
1 سال
تومان92,000
1 سال
.date
تومان108,874
1 سال
تومان108,874
1 سال
تومان108,874
1 سال
.mobi
تومان189,031
1 سال
تومان189,031
1 سال
تومان189,031
1 سال
.online
تومان36,000
1 سال
تومان112,000
1 سال
تومان112,000
1 سال
.in
تومان120,800
1 سال
تومان120,800
1 سال
تومان120,800
1 سال
.webcam
تومان12,000
1 سال
تومان92,000
1 سال
تومان92,600
1 سال
.work
تومان95,400
1 سال
تومان95,400
1 سال
تومان95,400
1 سال
.win
تومان1,120,000
1 سال
تومان1,120,000
1 سال
تومان1,120,000
1 سال
.website
تومان28,000
1 سال
تومان69,800
1 سال
تومان69,800
1 سال
.vip
تومان92,500
1 سال
تومان92,500
1 سال
تومان92,500
1 سال
.video
تومان68,000
1 سال
تومان68,000
1 سال
تومان68,000
1 سال
.site
تومان29,000
1 سال
تومان91,000
1 سال
تومان91,500
1 سال
.shop
تومان31,000
1 سال
تومان119,000
1 سال
تومان119,000
1 سال
.xyz
تومان195,000
1 سال
تومان195,000
1 سال
تومان195,000
1 سال
.nz

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains