لایسنس

دایرکت ادمین


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سیپنل سرور مجازی


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرورمجازی

سیپنل سرور اختصاصی


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرور اختصاصی

لایسنس - لایت اسپید - اختصاصی - 4 CPU


محدودیت سی پی یو 4 هسته ای

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرور اختصاصی و مجازی

لایسنس - لایت اسپید - اختصاصی - configurable worker


محدودیت سی پی یو 8 هسته ای به بالا

فعال سازی حداکثر دو ساعت

سرور اختصاصی و مجازی

لایسنس - لایت اسپید


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

کلادلینوکس


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

Virtualizor


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

CXS


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

Softaculous


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

لایسنس plesk سرور مجازی


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

لایسنس plesk سرور اختصاصی


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

لایسنس kernelcare


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

لایسنس WHMReseller


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

لایسنس jetbackup


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

لایسنس mail scanner front end


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

لایسنس outgoing spam monitor


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

لایسنس imunify360


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت

لایسنس cpnginx


تغییر آی پی رایگان لایسنس سه بار

قابلیت آپدیت

پشتیبانی رایگان

فعال سازی حداکثر دو ساعت