سرور مجازی (اس اس دی) آلمان

512MB-NVMe 0 موجود است

99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان

 • آلمان محل سرور
 • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
 • 1 Core (3.6 GHz) پردازنده
 • 20 GB SSD NVMe فضای هارد دیسک
 • 512 MB DDR4 رم گارانتی شده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 Gbps پورت شبکه
1GB-NVMe 0 موجود است

99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان

 • آلمان محل سرور
 • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
 • 1 Core (3.6 GHz) پردازنده
 • 25 GB SSD NVMe فضای هارد دیسک
 • 1024 MB DDR4 رم گارانتی شده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 Gbps پورت شبکه
2GB-NVMe 0 موجود است

99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان

 • آلمان محل سرور
 • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
 • 2 Core (3.6 GHz) پردازنده
 • 35 GB SSD NVMe فضای هارد دیسک
 • 2048 MB DDR4 رم گارانتی شده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 Gbps پورت شبکه
4GB-NVMe 0 موجود است

99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان

 • آلمان محل سرور
 • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
 • 2 Core (3.6 GHz) پردازنده
 • 50 GB SSD NVMe فضای هارد دیسک
 • 4 GB DDR4 رم گارانتی شده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 Gbps پورت شبکه
6GB-NVMe

99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان

 • آلمان محل سرور
 • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
 • 3 Core (3.6 GHz) پردازنده
 • 70 GB SSD NVMe فضای هارد دیسک
 • 6 GB DDR4 رم گارانتی شده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 Gbps پورت شبکه
8GB-NVMe

99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان

 • آلمان محل سرور
 • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
 • 3 Core (3.6 GHz) پردازنده
 • 100 GB SSD NVMe فضای هارد دیسک
 • 8 GB DDR4 رم گارانتی شده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 Gbps پورت شبکه
12GB-NVMe

99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان

 • آلمان محل سرور
 • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
 • 4 Core (3.6 GHz) پردازنده
 • 150 GB SSD NVMe فضای هارد دیسک
 • 12 GB DDR4 رم گارانتی شده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 Gbps پورت شبکه
16GB-NVMe

99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان

 • آلمان محل سرور
 • هتزنر Hetzner دیتاسنتر
 • 4 Core (3.6 GHz) پردازنده
 • 200 GB SSD NVMe فضای هارد دیسک
 • 16 GB DDR4 رم گارانتی شده
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 Gbps پورت شبکه