سرور اختصـاصی آلمـان

EX42_NVMe_Hetzner
  • Core™ i7-6700 پردازنده
  • 64 GB DDR4 حافظه رم
  • 2 * NVMe 500G هارد
  • - دیگر امکانات
  • 1 Gbit/s شبکه
EX42_HDD_Hetzner
  • Core™ i7-6700 پردازنده
  • 64 GB DDR4 حافظه رم
  • 2 * 4 T HDD هارد
  • - دیگر امکانات
  • 1 Gbit/s شبکه
سرور اختصاصی آلمان

از لیست سرور های هتزنر آلمان