سرور اختصـاصی ایـران

DS 1

Intel® Core™ i3-3220
(2 Core, 4 Threads, 3 MB Cache)
ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

 • 8 GB RAM
 • 1 TB SATA Storage
 • 1000 GB/Month Traffic
 • 1 Routable IP
DS 2

Intel® Core™ i5-4460 or 3570
(4 Core, 4 Threads, 6 MB Cache)
ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

 • 8 GB RAM
 • 1 TB SATA Storage
 • 2000 GB/Month Traffic
 • 1 Routable IP
DS 3

Intel® Xeon® E3-1220
(4 Core, 4 Threads, 8 MB Cache)
امکان ارائه ILO به صورت رایگان

 • 8 GB RAM
 • 1 TB SATA Storage
 • 3000 GB/Month Traffic
 • 1 Routable IP
DS 4

Intel® Xeon® E3-1231 or 1230
(4 Core, 8 Threads, 8 MB Cache)
امکان ارائه ILO به صورت رایگان

 • 16 GB ECC RAM
 • 2*1 TB SATA Storage
 • 4000 GB/Month Traffic
 • 1 Routable IP
DS 5

Intel® Xeon® E5-2670
(8 Core, 16 Threads, 20 MB Cache)
امکان ارائه ILO به صورت رایگان

 • 24 GB ECC RAM
 • 2*1 TB SATA + 128GB SSD Storage
 • 4000 GB/Month Traffic
 • 1 Routable IP
DS 6

Intel® Xeon® 2*X5675
2*(6 Core, 12 Threads, 12 MB Cache)
امکان ارائه ILO به صورت رایگان

 • 32 GB ECC RAM
 • 2*600GB SAS 10K Storage
 • 5000 GB/Month Traffic
 • 1 Routable IP