یافتن محصولات و سرویس ها

DS 1
Intel® Core™ i3-3220
(2 Core, 4 Threads, 3 MB Cache)

RAM: 8 GB

Storage: 1 TB SATA
Traffic: 1000 GB/Month

Routable IP: 1

ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی
تومان276,000 ماهانه
DS 2
Intel® Core™ i5-4460 or 3570
(4 Core, 4 Threads, 6 MB Cache)

RAM: 8 GB

Storage: 1 TB SATA
Traffic: 2000 GB/Month

Routable IP: 1

ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی
تومان386,000 ماهانه
DS 3
Intel® Xeon® E3-1220
(4 Core, 4 Threads, 8 MB Cache)

RAM: 8 GB

Storage: 1 TB SATA
Traffic: 3000 GB/Month

Routable IP: 1

امکان ارائه ILO به صورت رایگان
تومان489,000 ماهانه
DS 4
Intel® Xeon® E3-1231 or 1230
(4 Core, 8 Threads, 8 MB Cache)

RAM: 16 GB ECC

Storage: 2*1 TB SATA
Traffic: 4000 GB/Month

Routable IP: 1

امکان ارائه ILO به صورت رایگان
تومان707,000 ماهانه
DS 5
Intel® Xeon® E5-2670
(8 Core, 16 Threads, 20 MB Cache)

RAM: 24 GB ECC

Storage: 2*1 TB SATA + 128GB SSD
Traffic: 4000 GB/Month

Routable IP: 1

امکان ارائه ILO به صورت رایگان
تومان978,000 ماهانه
DS 6
Intel® Xeon® 2*X5675
2*(6 Core, 12 Threads, 12 MB Cache)

RAM: 32 GB ECC

Storage: 2*600GB SAS 10K
Traffic: 5000 GB/Month

Routable IP: 1

امکان ارائه ILO به صورت رایگان
تومان1,308,000 ماهانه